Tietosuoja

Tietosuoja 2019-03-07T09:15:28+00:00

 

LeadCloud ja henkilötietojen käsittely

LeadCloud tarjoaa asiakkaidensa (”Asiakas”) käyttöön erilaisia tietojenkäsittelypalveluita (”Palvelut”). Käytännössä Palveluissa on kyse käyttöliittymästä, jonka avulla Asiakas voi hakea yritys- ja kuluttajakohderyhmiä muiden palveluntarjoajien tietokannoista ja suodattaa näin syntyneitä henkilörekistereitä muista lähteistä saatavien tietojen avulla.

Palveluiden tuottamisessa LeadCloud hyödyntää Fonectan kuluttaja- tai yritystietorekistereitä, joita LeadCloud tarjoaa Asiakkailleen LeadCloudin ja Fonectan välisten sopimusten sekä Fonectan antamien ohjeiden mukaisesti Fonectan puolesta ja lukuun. Näiden Fonectan rekistereiden rekisterinpitäjä on Fonecta. Tarjotessaan rekistereihin sisältyvä henkilötietoja Asiakkailleen, LeadCloud toimii Fonectan puolesta henkilötietojen käsittelijänä. Fonectan kuluttajarekisterin (Fonectan tilaajatietokanta (B2C)) ja yritysrekisterin (Fonectan päättäjärekisteri (B2B)) tietosuojaselosteet löytyvät Fonectan verkkosivuilta osoitteesta
https://www.fonecta.fi/info/hyodyllista-tietoa/tietosuoja/.

Asiakas voi hankkia LeadCloudilta käyttöönsä Fonectan kuluttaja- tai yritystietorekisteristä muodostetun, tarpeisiinsa sopivan kohderyhmän yritys- tai kuluttajatietoja. LeadCloudin selainpohjaisessa palvelussa erilaisia rajauskriteereitä käyttämällä Asiakas itse määrittelee tarkoituksiinsa sopivan kohderyhmän, ja LeadCloudin palvelu rajaa kohderyhmän näiden Asiakkaan asettamien rajauskriteerien perusteella Asiakkaan toimeksiannosta. Koska Asiakas määrittelee ne kriteerit, joilla Fonectan kuluttaja- tai yritystietorekistereistä saatavia tietoja rajataan, ja koska LeadCloud toimittaa näin syntyvän rekisterin Asiakkaalle yksin Asiakkaan käyttöön, on rekisterinpitäjä kyseiselle henkilörekisterille Asiakas. LeadCloud toimii tietojen rajauksessa Asiakkaan puolesta ja lukuun henkilötietojen käsittelijänä.

Asiakas voi edelleen suodattaa LeadCloudin palvelusta hankkimaansa henkilörekisteriä muista lähteistä saatavien tietojen avulla. Nämä muut lähteet voivat olla esimerkiksi Asiakkaan oma olemassa oleva asiakasrekisteri tai kuntien ja kaupunkien ylläpitämät julkiset tiedot kunnan tai kaupungin rakennuskannasta.

Rekisterinpitäjänä LeadCloud käsittelee Asiakkaiden sekä prospektien työntekijöiden ja muiden edustajien henkilötietoja. Lisätietoja LeadCloudin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä löydät LeadCloudin tietosuojaselosteista. Katso myös usein kysytyt kysymykset –kohta alla.

 

LeadCloud henkilötietojen käsittelijänä

Asiakastietojen tietosuojaseloste

Prospektitietojen tietosuojaseloste

Usein kysytyt kysymykset

Haluan selvittää, mitä tietoja minusta on tallennettu

Rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen tarkastusta koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Jos olet LeadCloudin asiakkaan tai prospektin työntekijä tai muu edustaja, rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on LeadCloud, ja voit osoittaa pyyntösi LeadCloudille sähköpostitse osoitteeseen support@leadcloud.fi. Muussa tapauksessa rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on Fonecta ja/tai LeadCloudin asiakas. Fonectan tietosuojaselosteet ja ohjeet tarkastuspyyntöihin löydät Fonectan verkkosivuilta osoitteesta https://www.fonecta.fi/ehdot-ja-tietosuoja/tietosuoja.

Haluan, että tietoni poistetaan rekisteristä

Rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen poistoa koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Jos olet LeadCloudin asiakkaan tai prospektin työntekijä tai muu edustaja, rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on LeadCloud, ja voit osoittaa pyyntösi LeadCloudille sähköpostitse osoitteeseen support@leadcloud.fi. Muussa tapauksessa rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on Fonecta ja/tai LeadCloudin asiakas.

Fonecta on sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) tarkoitettu yhteystietopalvelun tarjoaja. Fonectan henkilötiedot ovat peräisin teleoperaattoreilta, jotka edellä mainitun lain säännösten mukaisesti ovat velvoitettuja luovuttamaan liittymäasiakkaidensa yhteystietoja yhteystietopalvelun tarjoamista varten. Mikäli rekisteröity haluaa poistaa henkilötietonsa yhteystietopalvelusta, tulee rekisteröidyn ensisijaisesti olla yhteydessä teleoperaattoriinsa ja pyytää tietojaan salattavaksi.

En halua saada puhelinmyyntisoittoja

ASML ylläpitää Suomessa telemarkkinointikieltolistaa, johon kuluttajan on mahdollista ilmoittaa oman puhelinnumeronsa. Puhelinmyyntiä tekeville yrityksille on suositeltavaa jättää soittamatta puhelinnumeroihin, jotka ovat telemarkkinointikieltolistalla. Tutustu ASML:n telemarkkinointikieltoon seuraavan linkin kautta: https://www.asml.fi/kieltopalvelut/.

Yhteydenotot LeadCloudille sähköpostitse support@leadcloud.fi.