Tietosuoja

Tietosuoja 2019-09-05T05:30:54+00:00

LeadCloud ja henkilötietojen käsittely

 

LeadCloud tarjoaa asiakkailleen (”Asiakas”) erilaisia palveluita (”Palvelut”), joiden kautta Asiakas voi hankkia LeadCloudin ja muiden rekisterinpitäjien tietokannoista tarpeisiinsa sopivia yritysten ja/tai kuluttajien tiedoista koostuvia kohderyhmätietoja.

Palveluiden avulla Asiakkaan saatavilla olevat kohderyhmätiedot koostuvat LeadCloudin rekisterinpitäjänä käsittelemistä kuluttaja- ja yritysyhteystiedoista, sekä muiden rekisterinpitäjien tietokantoihin sisältyvistä tiedoista, joille kolmas osapuoli on rekisterinpitäjä ja joita LeadCloud käsittelee kolmannen puolesta ja lukuun.

LeadCloudin tarjoaman yhteystietorekisterin (”LeadCloud Puhelinluettelotiedot”) osalta LeadCloud toimii sähköisen viestinnän palvelulain (917/2014) 23 luvussa tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana, ja käsittelee näitä tietoja rekisterinpitäjänä kyseisessä lainkohdassa määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.

LeadCloud tarjoaa Asiakkailleen myös mahdollisuuden LeadCloudin helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta pääsyä tekemään hakuja ja muodostamaan kohderyhmiä kolmansien rekisterinpitäjien tietokannoista. Tällöin LeadCloud toimii kyseisten rekisterinpitäjien puolesta ja lukuun näiden rekisterinpitäjien kanssa solmittujen sopimusten perusteella.

Hankkiessaan kohderyhmätietoja Palveluiden kautta, Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä itselleen hankkimiensa kohderyhmätietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Tällöin kyseessä on tietosuolainsäädännön mukainen henkilötietojen luovutus rekisterinpitäjältä (LeadCloud tai muu rekisterinpitäjä) toiselle rekisterinpitäjälle (Asiakas) Asiakkaan omiin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan pyynnöstä LeadCloud voi edelleen käsitellä tätä Asiakkaalle syntynyttä henkilörekisteriä henkilötietojen käsittelijänä.

Rekisterinpitäjänä LeadCloud käsittelee Asiakkaiden sekä prospektien työntekijöiden ja muiden edustajien henkilötietoja. Lisätietoja LeadCloudin toteuttamasta henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä löydät LeadCloudin tietosuojaselosteista. Katso myös usein kysytyt kysymykset –kohta alla.

LeadCloud Palveluiden tietosuojaseloste

Asiakastietojen tietosuojaseloste

Prospektitietojen tietosuojaseloste

 

Usein kysytyt kysymykset

Haluan selvittää, mitä tietoja minusta käsitellään

Rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen tarkastusta koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. LeadCloud toimii rekisterinpitäjänä LeadCloud Puhelinluettelotiedoille sekä LeadCloudin asiakkaiden ja prospektien työntekijöiden henkilötiedoille. Näitä tietoja koskevat pyyntösi voit osoittaa LeadCloudille sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Muussa tapauksessa rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on LeadCloudin kumppani ja/tai LeadCloudin asiakas. LeadCloud on velvoitettu avustamaan rekisterinpitäjää oikeuksien täyttämistä koskevien pyyntöjen toteuttamisessa, mutta emme voi ryhtyä toimenpiteisiin oikeuksien käyttöä koskevien pyyntöjen johdosta, ellei rekisterinpitäjä erikseen ohjeista meitä toteuttamaan toimenpiteitä.

Haluan, että tietoni poistetaan tai että niitä ei julkaista yhteystietopalvelussa

Rekisteröidyn tulee osoittaa henkilötietojen poistoa koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. LeadCloud Puhelinluettelotietojen sekä LeadCloudin asiakkaiden ja prospektien työntekijöiden tai muiden edustajien tietojen osalta voit osoittaa pyyntösi LeadCloudille sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Muussa tapauksessa rekisterinpitäjä henkilötiedoillesi on LeadCloudin kumppani ja/tai LeadCloudin asiakas.

LeadCloud toimii sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa (917/2014) tarkoitettuna yhteystietopalvelun tarjoajana LeadCloud Puhelinluettelotiedoille. LeadCloud Puhelinluettelotiedot ovat peräisin Suomen Numeropalvelu Oy:lta, joka saa yhteystiedot teleoperaattoreilta tietosuojalainsäädännön mukaisina luovutuksina. Mikäli rekisteröity haluaa kieltää tietojensa merkitsemisen ja luovuttamisen yhteystietopalveluun, tulee rekisteröidyn ensisijaisesti olla yhteydessä teleoperaattoriinsa, jolloin tietojen luovutus- ja julkaisukielto välittyy keskitetysti kaikille yhteystietopalveluiden tarjoajille.

 

 

LeadCloud yhteystietopalvelu

 

LeadCloud yhteystietopalvelu palvelee puhelinnumerossa 09 315 420 24. Yhteystietojen tarkistaminen LeadCloud Puhelinluetteloista soittamalla palvelunumeroon on avoinna ma-pe klo 09-16.